کمترین: 
863000
بیشترین: 
875000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
875000
زمان: 
1/23 15:12
قیمت نیم سکه امروز 23 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 875000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 11:36","price":863000},{"date":"1397/01/23 12:06","price":873000},{"date":"1397/01/23 15:12","price":875000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399