کمترین: 
180
بیشترین: 
185
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
180
زمان: 
1/23 20:00
قیمت بات تایلند امروز 23 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 فروردین 1397 , 180 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:50","price":180},{"date":"1397/01/23 11:30","price":185},{"date":"1397/01/23 11:50","price":180},{"date":"1397/01/23 12:10","price":185},{"date":"1397/01/23 12:50","price":180},{"date":"1397/01/23 13:00","price":185},{"date":"1397/01/23 13:30","price":180},{"date":"1397/01/23 13:40","price":185},{"date":"1397/01/23 14:10","price":180},{"date":"1397/01/23 15:20","price":185},{"date":"1397/01/23 17:20","price":180},{"date":"1397/01/23 17:40","price":185},{"date":"1397/01/23 20:00","price":180}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398