کمترین: 
540
بیشترین: 
555
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540
زمان: 
1/23 10:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":555},{"date":"1397/01/23 10:20","price":540}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398