کمترین: 
4
بیشترین: 
4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4
زمان: 
1/23 10:10
قیمت دینار عراق امروز 23 فروردین 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398