کمترین: 
502
بیشترین: 
510
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
502
زمان: 
1/23 10:20
قیمت کرون سوئد امروز 23 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 23 فروردین 1397 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":510},{"date":"1397/01/23 10:20","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398