کمترین: 
60
بیشترین: 
60
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60
زمان: 
1/23 10:10
قیمت افغانی امروز 23 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":60}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398