کمترین: 
1350
بیشترین: 
1450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1400
زمان: 
1/23 12:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 1400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":1350},{"date":"1397/01/23 10:50","price":1450},{"date":"1397/01/23 11:40","price":1350},{"date":"1397/01/23 11:50","price":1450},{"date":"1397/01/23 12:10","price":1350},{"date":"1397/01/23 12:20","price":1400}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398