کمترین: 
7200
بیشترین: 
7800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7800
زمان: 
1/23 12:40
قیمت پوند امروز 23 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 فروردین 1397 , 7800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 10:10","price":7200},{"date":"1397/01/23 10:50","price":7700},{"date":"1397/01/23 11:40","price":7200},{"date":"1397/01/23 11:50","price":7700},{"date":"1397/01/23 12:40","price":7800}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398