کمترین: 
67.3
بیشترین: 
67.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.3
زمان: 
1/23 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 23 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 67.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":67.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398