کمترین: 
13470.6
بیشترین: 
13470.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13470.6
زمان: 
1/23 09:20
قیمت بات تایلند امروز 23 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 23 فروردین 1397 , 13470.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":13470.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398