کمترین: 
3207.3
بیشترین: 
3207.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3207.3
زمان: 
1/23 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 23 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 23 فروردین 1397 , 3207.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":3207.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398