کمترین: 
3631.5
بیشترین: 
3631.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3631.5
زمان: 
1/23 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 3631.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":3631.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398