کمترین: 
10923.3
بیشترین: 
10923.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923.3
زمان: 
1/23 09:20
قیمت ریال عمان امروز 23 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 10923.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":10923.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398