کمترین: 
13973.7
بیشترین: 
13973.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13973.7
زمان: 
1/23 09:20
قیمت دینار کویت امروز 23 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 13973.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":13973.7}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398