کمترین: 
541.1
بیشترین: 
541.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541.1
زمان: 
1/23 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 23 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 541.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":541.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398