کمترین: 
60.2
بیشترین: 
60.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.2
زمان: 
1/23 09:20
قیمت افغانی امروز 23 فروردین 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 60.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":60.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398