کمترین: 
4382.6
بیشترین: 
4382.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4382.6
زمان: 
1/23 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 23 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 4382.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":4382.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398