کمترین: 
3930
بیشترین: 
3930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3930
زمان: 
1/23 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 23 فروردین 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 23 فروردین 1397 , 3930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":3930}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398