کمترین: 
1015.5
بیشترین: 
1015.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.5
زمان: 
1/23 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 23 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 1015.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":1015.5}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398