کمترین: 
5954.9
بیشترین: 
5954.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5954.9
زمان: 
1/23 09:20
قیمت پوند امروز 23 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 23 فروردین 1397 , 5954.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 09:20","price":5954.9}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398