کمترین: 
828100
بیشترین: 
828300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
828300
زمان: 
1/23 00:25
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 23 فروردین 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 828300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:05","price":828100},{"date":"1397/01/23 00:20","price":828200},{"date":"1397/01/23 00:25","price":828300}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398