کمترین: 
2.651
بیشترین: 
2.695
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.689
زمان: 
1/23 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 23 فروردین 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 23 فروردین 1397 , 2.689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/23 00:00","price":2.678},{"date":"1397/01/23 00:32","price":2.675},{"date":"1397/01/23 01:00","price":2.672},{"date":"1397/01/23 02:00","price":2.673},{"date":"1397/01/23 03:32","price":2.675},{"date":"1397/01/23 04:00","price":2.673},{"date":"1397/01/23 04:32","price":2.674},{"date":"1397/01/23 05:00","price":2.671},{"date":"1397/01/23 06:00","price":2.669},{"date":"1397/01/23 06:32","price":2.668},{"date":"1397/01/23 07:32","price":2.669},{"date":"1397/01/23 08:32","price":2.67},{"date":"1397/01/23 10:00","price":2.665},{"date":"1397/01/23 10:32","price":2.662},{"date":"1397/01/23 11:00","price":2.659},{"date":"1397/01/23 11:32","price":2.669},{"date":"1397/01/23 12:00","price":2.664},{"date":"1397/01/23 12:32","price":2.663},{"date":"1397/01/23 13:32","price":2.661},{"date":"1397/01/23 14:08","price":2.662},{"date":"1397/01/23 14:32","price":2.655},{"date":"1397/01/23 15:00","price":2.651},{"date":"1397/01/23 15:32","price":2.653},{"date":"1397/01/23 16:00","price":2.66},{"date":"1397/01/23 16:32","price":2.665},{"date":"1397/01/23 17:00","price":2.668},{"date":"1397/01/23 17:32","price":2.692},{"date":"1397/01/23 18:00","price":2.695},{"date":"1397/01/23 18:32","price":2.687},{"date":"1397/01/23 19:00","price":2.669},{"date":"1397/01/23 19:32","price":2.69},{"date":"1397/01/23 20:00","price":2.672},{"date":"1397/01/23 20:32","price":2.68},{"date":"1397/01/23 21:00","price":2.686},{"date":"1397/01/23 22:00","price":2.68},{"date":"1397/01/23 22:32","price":2.683},{"date":"1397/01/23 23:32","price":2.689}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398