کمترین: 
4200
بیشترین: 
5450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4200
زمان: 
1/22 21:50
قیمت دلار امروز 22 فروردین 1397
قیمت دلاردر تاریخ 22 فروردین 1397 , 4200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 21:10","price":5450},{"date":"1397/01/22 21:50","price":4200}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398