کمترین: 
66.96
بیشترین: 
66.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.96
زمان: 
1/22 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 22 فروردین 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 66.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 17:32","price":66.96}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398