کمترین: 
3500
بیشترین: 
3500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3500
زمان: 
1/22 14:20
قیمت منات آذربایجان امروز 22 فروردین 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 3500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 14:20","price":3500}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398