کمترین: 
43
بیشترین: 
45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
45
زمان: 
1/22 13:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 22 فروردین 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:40","price":43},{"date":"1397/01/22 13:20","price":45}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398