کمترین: 
540000
بیشترین: 
557000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
545000
زمان: 
1/22 17:36
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 22 فروردین 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 545000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:36","price":557000},{"date":"1397/01/22 12:54","price":544000},{"date":"1397/01/22 14:24","price":550000},{"date":"1397/01/22 14:36","price":540000},{"date":"1397/01/22 17:36","price":545000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398