کمترین: 
834000
بیشترین: 
841000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
841000
زمان: 
1/22 16:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 22 فروردین 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 841000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:36","price":834000},{"date":"1397/01/22 12:54","price":835000},{"date":"1397/01/22 15:36","price":836000},{"date":"1397/01/22 16:06","price":841000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398