کمترین: 
536000
بیشترین: 
553000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
541000
زمان: 
1/22 17:36
قیمت ربع سکه امروز 22 فروردین 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 541000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:36","price":553000},{"date":"1397/01/22 12:54","price":540000},{"date":"1397/01/22 14:24","price":546000},{"date":"1397/01/22 14:36","price":536000},{"date":"1397/01/22 17:36","price":541000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398