کمترین: 
831000
بیشترین: 
838000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
838000
زمان: 
1/22 16:06
قیمت نیم سکه امروز 22 فروردین 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 838000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:36","price":831000},{"date":"1397/01/22 12:54","price":832000},{"date":"1397/01/22 15:36","price":833000},{"date":"1397/01/22 16:06","price":838000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398