کمترین: 
13700
بیشترین: 
13700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13700
زمان: 
1/22 12:10
قیمت دینار بحرین امروز 22 فروردین 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 13700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:10","price":13700}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398