کمترین: 
13480
بیشترین: 
13480
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13480
زمان: 
1/22 12:10
قیمت ریال عمان امروز 22 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 13480 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:10","price":13480}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398