کمترین: 
1721000
بیشترین: 
1791000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1791000
زمان: 
1/22 18:54
قیمت سکه امامی امروز 22 فروردین 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 1791000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 12:06","price":1741000},{"date":"1397/01/22 12:24","price":1731000},{"date":"1397/01/22 12:36","price":1743000},{"date":"1397/01/22 12:54","price":1745000},{"date":"1397/01/22 14:24","price":1721000},{"date":"1397/01/22 15:24","price":1726000},{"date":"1397/01/22 16:06","price":1751000},{"date":"1397/01/22 16:24","price":1756000},{"date":"1397/01/22 16:36","price":1781000},{"date":"1397/01/22 16:54","price":1776000},{"date":"1397/01/22 17:36","price":1781000},{"date":"1397/01/22 18:54","price":1791000}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398