کمترین: 
100
بیشترین: 
100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
100
زمان: 
1/22 11:40
قیمت روبل روسیه امروز 22 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 11:40","price":100}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398