کمترین: 
1400
بیشترین: 
1420
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1420
زمان: 
1/22 12:50
قیمت ریال عربستان امروز 22 فروردین 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 1420 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 11:40","price":1400},{"date":"1397/01/22 12:50","price":1420}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398