کمترین: 
96287.1
بیشترین: 
96734.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
96287.1
زمان: 
1/22 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 22 فروردین 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 96287.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 11:00","price":96734.4},{"date":"1397/01/22 11:10","price":96676.2},{"date":"1397/01/22 11:20","price":96532.0},{"date":"1397/01/22 14:00","price":96287.1}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398