کمترین: 
670
بیشترین: 
690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
690
زمان: 
1/22 12:40
قیمت کرون نروژ امروز 22 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:40","price":670},{"date":"1397/01/22 12:40","price":690}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398