کمترین: 
626
بیشترین: 
720
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
650
زمان: 
1/22 16:10
قیمت کرون سوئد امروز 22 فروردین 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 22 فروردین 1397 , 650 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":720},{"date":"1397/01/22 10:40","price":640},{"date":"1397/01/22 11:20","price":626},{"date":"1397/01/22 12:40","price":650},{"date":"1397/01/22 14:20","price":670},{"date":"1397/01/22 16:10","price":650}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398