کمترین: 
5600
بیشترین: 
6400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5850
زمان: 
1/22 14:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 22 فروردین 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 5850 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":6400},{"date":"1397/01/22 10:40","price":5800},{"date":"1397/01/22 12:20","price":5600},{"date":"1397/01/22 14:20","price":5850}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398