کمترین: 
880
بیشترین: 
950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
930
زمان: 
1/22 14:50
قیمت یوان چین امروز 22 فروردین 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 930 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":950},{"date":"1397/01/22 10:40","price":940},{"date":"1397/01/22 11:40","price":880},{"date":"1397/01/22 12:40","price":900},{"date":"1397/01/22 14:50","price":930}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398