کمترین: 
1350
بیشترین: 
1490
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1440
زمان: 
1/22 15:10
قیمت لیر ترکیه امروز 22 فروردین 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 1440 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":1480},{"date":"1397/01/22 11:20","price":1490},{"date":"1397/01/22 11:40","price":1460},{"date":"1397/01/22 12:20","price":1450},{"date":"1397/01/22 12:40","price":1350},{"date":"1397/01/22 15:10","price":1440}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398