کمترین: 
1440
بیشترین: 
1590
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1490
زمان: 
1/22 12:40
قیمت درهم امارات امروز 22 فروردین 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 1490 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":1590},{"date":"1397/01/22 10:40","price":1440},{"date":"1397/01/22 11:40","price":1450},{"date":"1397/01/22 12:40","price":1490}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398