کمترین: 
7400
بیشترین: 
8500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7700
زمان: 
1/22 12:50
قیمت پوند امروز 22 فروردین 1397
قیمت پونددر تاریخ 22 فروردین 1397 , 7700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":8500},{"date":"1397/01/22 11:20","price":7400},{"date":"1397/01/22 11:40","price":7500},{"date":"1397/01/22 12:40","price":7900},{"date":"1397/01/22 12:50","price":7700}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398