کمترین: 
6175
بیشترین: 
6175
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6175
زمان: 
1/22 10:20
قیمت یورو امروز 22 فروردین 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 فروردین 1397 , 6175 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 10:20","price":6175}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399