کمترین: 
69.6
بیشترین: 
69.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.6
زمان: 
1/22 09:40
قیمت روبل روسیه امروز 22 فروردین 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 69.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":69.6}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399