کمترین: 
13433.2
بیشترین: 
13433.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13433.2
زمان: 
1/22 09:40
قیمت بات تایلند امروز 22 فروردین 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 22 فروردین 1397 , 13433.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":13433.2}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398