کمترین: 
3202.3
بیشترین: 
3202.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3202.3
زمان: 
1/22 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 22 فروردین 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 22 فروردین 1397 , 3202.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":3202.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398