کمترین: 
10923
بیشترین: 
10923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923
زمان: 
1/22 09:40
قیمت ریال عمان امروز 22 فروردین 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 22 فروردین 1397 , 10923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":10923}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398