کمترین: 
13994.9
بیشترین: 
13994.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13994.9
زمان: 
1/22 09:40
قیمت دینار کویت امروز 22 فروردین 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 13994.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":13994.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398