کمترین: 
540
بیشترین: 
540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
540
زمان: 
1/22 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 22 فروردین 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 22 فروردین 1397 , 540 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/01/22 09:40","price":540}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398